có đến 23 triệu người Việt Nam
dùng Facebook mỗi ngày
cho đến 1/3 dân số cả nước

gần 35% dân số
lướt Facebook mỗi ngày
tỉ lệ này còn tiếp tụ tăng cao hơn nữa
trong thời gian tới

2H là con số trung bình
người Việt dành cho truy cập Facebook
đối với người dưới 25 tuổi
con số này là 4 H


75% người dùng Facebook
tại Việt Nam

nằm trong độ tuổi 18 - 35. Độ tuổi thích hợp để quảng cáo các loại sản phẩm.

Bạn cũng đang
KINH DOANH
trên facebook

Bạn cũng biết đến
những điều đó nhưng
lại CHƯA KHAI THÁC
hết được hiệu quả?

Lượng tương tác chưa
cao, không có nhiều

đơn hàng …

VẬY NGUYÊN NHÂN ĐẾN TỪ ĐÂU?

PLAN CHO FANPAGE

BẠN ĐÃ CÓ CHƯA?

Kế hoạch CONTENT FANPAGE
theo mỗi tháng sẽ giúp bạn
kiểm soát được tiến độ
cũng như kết quả ?

Content chăm sóc fanpage hằng ngày
có duy trì hoạt động
và TĂNG UY TÍN THƯƠNG HIỆU ?

Bài viết chạy QUẢNG CÁO
cho sản phẩm, dịch vụ của bạn
có thực sự hiệu quả?


Chúng tôi xin cam đoan rằng không ai khác ngoài bạn có thể làm TỐT các công việc trên

VÌ CHỈ CÓ BẠN MỚI HIỂU RÕ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA MÌNH.

Nhưng tại sao nhìn đơn giản như vậy nhưng khi thực hiện,

HIỆU QUẢ VẪN KHÔNG CAO?
Đừng quá lo lắng
CHARA CONTENT-DỊCH VỤ QUẢN LÝ FANPAGE
ĐANG Ở NGAY BÊN BẠN!
Tại sao lại chọn
CHARA CONTENT
mà không một ai khác?
Xây dựng nội dung fanpage
đúng trọng tâm, TĂNG tương tác
Chạy quảng cáo ra được
TỆP KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
Tư vấn được cho khách hàng
CHIẾN LƯỢC TĂNG DOANH THU hiệu quả
Bảo mật thông tin khách hàng
Design hình ảnh và banner riêng cho Fanpage

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
QUẢN LÝ FANPAGE