Cùng xem của chúng tôi
Hiển thị câu chuyện

Tung MV quảng cáo nhắm thẳng vào Oppo, Samsung đang tấn công bằng chính thứ vũ khí mà đối thủ từng thuần thục nhất

Sau khi giành được những thành công đầu tiên, Samsung vẫn không chịu dừng bước mà đang tiếp tục tấn